Garantivillkor
Alla våra produkter har 1 års garanti.
Om inte avvikelser anges i produktinformationen, säljer greendrive.se alla produkter med 1 års garanti till privatpersoner. Om en produkt har längre eller kortare garantivillkor framgår det alltid i produktbeskrivningen. Alla garantier gäller i Sverige och omfattar fabrikationsfel, dvs fel som orsakats av tillverkaren.


Hur gör jag för att utnyttja min garanti?
Om du vill använda din garanti, meddelar du oss inom garantiperioden (räknat från inköpsdatum) genom ett mail till vår kundservice: info@greendrive.se. Meddelandet skall nå oss inom skälig tid från det att ni upptäckt eller borde ha upptäckt ett fabrikationsfel.


Garantiprocessen
Fabrikationsfel ska konstateras av greendrive.se, varpå du som kund får en fri reparation, fria reservdelar, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Det är Greendrive.se som avgör vilket av dessa alternativ som skall användas. Greendrive.se bekostar inte ev. felsökning, om sådan måste göras av tredje part för att lokalisera felet. Vid fria reservdelar ersätter vi inte eventuell kostnad för utbyte av den trasiga delen. Om felet orsakats av t.ex. handhavandefel, slitage eller felinställd produkt debiteras kostnaden kund. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då skadan orsakats genom oaktsamhet.


När gäller inte produktgarantin?
Produktgarantin gäller inte om du gjort egen förändring av produktens funktion och/eller utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan egen konfigurering/hantering/reparation av produkten som inte finns beskrivet i bruksanvisningen. Garantin täcker inte förslitningsdelar som t.ex drivremmar, batterier, tändstift, filter, klippblad, bromsbelägg, lager, bussningar, lampor, däckslitage mm samt skador orsakade av korrosion (förutom i det fall korrosion fanns vid leveranstillfället). Garantin gäller den ursprungliga köparen av varan och inte om produkten sålts vidare i andra hand.

Kvittens/ garantibevis/ orderbekräftelse
Din orderbekräftelse eller faktura gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.