Din integritet är viktig för oss!

Inriktningen och tanken med General Data Protection (GDPR) är att ge dig som kund kontrollen över din data.

För oss är det viktigt att du som kund har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Att du som kund är medveten om vilken data vi använder oss av och varför vi gör detta. Vi vill att du ska veta att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt med tanken att ditt besök ska bli så personligt som möjligt.

Vi använder din data för att skräddarsy ditt besök hos oss. Detta kan vara såväl på vår sida samt annonser som du ser om oss på andra sidor. Här kan du lära dig mer om hur vi samlar in denna data och välja hur du vill att vi ska använda oss av den.

 

När bearbetar vi dina personuppgifter?
När du genomför ett köp, använder vår webbplats, är i kontakt med vår kundservice eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att på andra sätt förse dig med produkter, tjänster och erbjudanden.

Personuppgifter vi samlar in
Greendrive.se sparar nedan uppgifter om dig som kund hos oss:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Portkod (i de fall det är angivet)
• Födelsedatum (i de fall vi mottagit den informationen)
• Orderhistorik
• IP-adress
• Information om din användning av Greendrive webbplats
• Information om produkter och erbjudanden du visat intresse för och hur du interagerat med våra nyhetsbrev

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
• Tillhandahålla varor, tjänster och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med ditt köp.
• Hjälpa dig som kund när du kontaktar vår kundservice
• Ge dig attraktiva och relevanta erbjudanden och förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats och när du lagt beställning på vår sajt.
• Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden
• Utveckla våra tjänster, produkter och erbjudanden så att de blir mer attraktiva för dig som kund
• Följa vid var tid gällande lagstiftning

Lagring av och tillgång till personuppgifter
Greendrive.se lagrar de uppgifter vi samlat in om dig under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för.
Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt inom Greendrive och kan komma att vidarebefordras till tredje part enbart i samband med vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig och fullgör de ändamål som uppgifterna samlats in för. Det kan exempelvis vara i samband med transport av dina varor eller för att hantera betalningen av dina varor.
Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Greendrive.se. Dina uppgifter kommer heller inte att säljas till tredje part utan ditt tillstånd.
Dina personuppgifter lagras enligt högsta tekniska säkerhetsstandard och vi har organisatoriskt vidtagit åtgärder och infört rutiner för att säkerställa att de data vi fått tillgång till inte hamnar i fel händer.